អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > បច្ចេកវិទ្យា > តោះ! ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នា នៅលើភពទាំ៩ ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

តោះ! ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នា នៅលើភពទាំ៩ ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

​មិន​បាច់​ប្រាប់​ក៏​ដឹង​ដែរ​ថា​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​លើ​ភព​ផែនដី​មាន​​រយៈ​ពេល​ ២៤ ម៉ោង។ ប៉ុន្តែ​នៅ​លើ​ភព​ដទៃ​ទៀត​​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃៗ​មាន​រយៈពេល​ខុស​គ្នា។ ត​ទៅ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ និង មួយ​ឆ្នាំ​លើ​ភព​ទាំង​ ៩ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ព្រះអាទិត្យ។

#ភព​ពុធ

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ៨៨ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ១ ០០៤ម៉ោង​នៃ​ភព​ផែនដី (ឬ ៥៨ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី)

#ភព​សុក្រ

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ២២៤,៧ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ៥ ៧៨៤ ម៉ោង​នៃ​ភព​ផែនដី (ឬ ២៤១ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី)

#ភព​ផែនដី

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ៣៦៥​ថ្ងៃ​

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ២៣ ម៉ោង ៥៦ នាទី

#ភព​អង្គារ

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ៦៨៧ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ២៤ ម៉ោង ៣៧ ​នាទី​នៃ​ភព​ផែនដី

#ភព​ព្រហស្បតិ៍​

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ១១,៩ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ៩ ម៉ោង ៨ ​នាទី​នៃ​ភព​ផែនដី

#ភព​សៅរ៍​

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ២៩,៥ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ១០ ម៉ោង ៥ ​នាទី​នៃ​ភព​ផែនដី

#ភព​អ៊ុយរ៉ានុស

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ៨៤ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ១៨ ម៉ោង​​នៃ​ភព​ផែនដី

#ភព​ណិបទូន​

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ១៦៥ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ១៩ ម៉ោង​​នៃ​ភព​ផែនដី

#ភព​​ព្លុយតុង​

@ មួយ​ឆ្នាំ ៖ ២៤៨ ​ថ្ងៃ​នៃ​ភព​ផែនដី

@ មួយ​ថ្ងៃ ៖ ១៥៣,៦ ម៉ោងនៃភពផែនដី (ឬ ៦,៤ ថ្ងៃ​​​នៃ​ភព​ផែនដី)

ប្រភព៖ Space

នាគដេក
ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង លេខទូរស័ព្ទ 086830262 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) ឬ អ៊ីម៉ែល paper.khmer@gmail.com និង តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរភែបភើ https://www.facebook.com/khmerpaper
http://khmerpaper.com
Top