អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > Posts tagged "Entrepreneur"

លោកឧកញ្ញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី៖ ជាស្ថាបនិក របស់ សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង(AII) និងសម្ព័ន MJQ Holding.


ក្នុងរយៈពេលជាង២ទស្សវត្ត មកនេះ ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយសហគ្រិន អ្នកវិនិយោគទុក​ ស្ថាបនិកធំៗ ព្រមទាំងបុគ្គលដឹកនាំ មួយចំនួនទៀត ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួញ។ ក្នុងតួនាទីជាអ្នកប្រឹក្សារយោបល់ ដល់ពួកគេ ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា វា...

Top