អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > Posts tagged "Quote"

លោកឧកញ្ញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី៖ ជាស្ថាបនិក របស់ សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង(AII) និងសម្ព័ន MJQ Holding.

Top