អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > Posts tagged "Technology"

វិស័យព័ត៌មានវិទ្យាជាវិស័យមួយដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំង ក្នុងពិភពលោកក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។​ ដោយសារវិស័យមួយនេះ បានបំពេញមុខងារយ៉ាងសកម្មក្នុង មុខរបររកស៊ី ជំនួញតូចធំ ទើបតម្រូវការទីផ្សារកាន់តែមានច្រើនឡើងៗ សម្រាប់យុវជន។ ថ្ម...


មនុស្សជាភាគច្រើនសព្វថ្ងៃនេះមានទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗប្រើសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់ ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើពួកគាត់ធ្លាប់បានស្គាល់នឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាខ្លះដែលអាចជួយដល់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់ហើយឬនៅទេ។ ថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកអំពីកម្មវិធីដែលមានប្រយ...


សម្ព័ន្ធ Alibaba មានឈ្មោះថា Ant Financial ដែលធ្វើការប្រតិបត្តិការលើសេវាកម្ម របស់ Alipay ហើយនិងប្រព័ន្ធធនាគារអេឡិចត្រូនិច របស់ ស្ថាបនិក Jak Ma បាននឹងកំពុងធ្វើការបោះទុនវិនិយោគទៅលើ ក្រុមហ៊ុន Kakao Pay ដើម្បីពង្រីកដែនប្រត្តិ...

Top